Svishtov

אוניברסיטת שביסטוב – האקדמיה לכלכלה ולמנהל עסקים

אוניברסיטת שביסטוב המתמחה בלימודי כלכלה ומנהל עסקים נחשבת לאוניברסיטה המובילה בבולגריה בתחומים אלו. תחומי ההתמחות הרחבים של האוניברסיטה הכוללים בין היתר: ייעוץ כלכלי, מימון, כלכלה וממשל, כלכלת תיירות, חשבונאות ועוד.

האוניברסיטה זוכה להכרה והערכה רבה בקרב מוסדות מחקר אקדמיים אירופאים, כמובילה בתחומה.
רבים מבוגריה ממלאים תפקידים בכירים בתחומי המנהל והכלכלה. מחלקת המחקר של האוניברסיטה מקדמת ומעצימה קשרים עם חוקרי כלכלה ועסקים מכל רחבי העולם ומעניקה שירותי יעוץ לארגונים ממשלתיים, לחברות עסקיות ולחברות גלובליות המבקשות לבדוק היתכנות לפעילות כלכליות בשווקים המזרח אירופאים.

הגשת מועמדות

Website Development : Point.Services