המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה ICQM - אילנות גבוהים

המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה ICQM

 

 

סדרת מפגשים לשנת תש"פ

 

סדרת המפגשים מיועדת לדוקטורנטים החוקרים בגישה האיכותנית ממגוון דיסציפלינות ומכלל המוסדות האקדמיים. במהלך המפגשים יציגו חוקרים וחוקרות מובילים בתחום היבטים תיאורטיים ופרקטיים בעריכת מחקר איכותני.

כל מפגש יכלול הרצאה, וסדנא מעשית.

ההשתתפות במפגשים בחינם אך נדרשת הרשמה מוקדמת


מפגש 1:  19.11.2019

בין אונטולוגיה לאפיסטמולוגיה: פרדיגמות מחקר

בהנחיית פרופ' פנינה מוצפי- האלר

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דוקטורנטים/טיות מכל המחלקות וכל האוניברסיטאות מוזמנים/נות


מפגש 2:  14.1.2020

שימוש עצמי במחקר איכותני

בהנחיית מר יובל סער- הימן

המחלקה לעבודה סוציאלית והמרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

מפגש 3: 31.3.2020

ניתוח תמטי

בהנחיית פרופ' שרית הלמן

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

מפגש 4: 05.05.2020

ניתוח נרטיבי

בהנחיית ד"ר אליסון שטרן- פרץ 

מרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

מפגש 5: 02.06.2020

תהליכי הכתיבה של מחקר איכותני

בהנחיית פרופ' עדנה לומסקי- פדר

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית

 

 

 


 

קורס לתלמידי דוקטורט אשר עושים שימוש בשיטות מחקר איכותניות

הקורס מיועד לסטודנטים לדוקטורט אשר מעוניינים להעמיק את ההבנה שלהם במחקר איכותני על כל מגוון שיטותיו. הקורס עוסק בבסיס האונטולוגי והאפיסטמולוגי של הפרדיגמה המחקרית האיכותנית, וגישות מרכזיות בפרדיגמה זו;  הקורס כולל הכרות המבוססת על הרצאות ותירגול עם כלי המחקר העיקריים שבהם יעשה שימוש במחקר איכותני, כולל ראיונות תצפיות טקסטים ויומן חוקר; יבחנו סוגיות בבחירת נושא ועיצוב שאלת המחקר, בחירת אוכלוסיית המחקר, סוגיות אתיות, המשתתפים ילמדו ויתאמנו בשיטות שונות לניתוח נתונים וידונו בסוגיות של כתיבה איכותנית.

הקורס נערך ביוזמת הפקולטה למדעי הרוח והחברה ופתוח לתלמידי דוקטורט מכל הפקולטות באוניברסיטה אשר יש להם ידע קודם במחקר איכותני (למדו קורס במחקר איכותני בתואר הראשון ו/או השני) ואשר עושים שימוש במחקר איכותני בעבודת הדוקטורט שלהם. הקורס מזכה ב-4 נק"ז.

הקורס יתקיים בימי שלישי פעם בשבועיים בין 10:00 ל 14:00 (החל מהשבוע השני של הסמסטר)

הקורס מיועד לסטודנטים של הפקולטה אך פתוח גם לסטודנטים של פקולטות אחרות ואוניברסיטאות אחרות. 

 

 


 

 

 

Website Development : Point.Services