קרן אילנות - אילנות גבוהים

קרן אילנות

קרן אילנות היא נדבך נוסף וחשוב בהענקת חווית לימודים מושלמת, מטרה של הקרן היא לאפשר לכם לתכנן ולצפות מראש את ההוצאה הכספית הכרוכה במימון הלימודים, באמצעות הלוואות בפריסה רחבה ובתשלומים נמוכים בזכות מימון מלא של הריבית ע"י הקרן.

באופן זה, באפשרותכם לתקצב את ההוצאה החודשית המיועדת ללימודים ולשלם באופן קל ונוח במשך תקופת הלימודים ואף מעבר לה.

ההלוואות הניתנות ע"י קרן אילנות הינן שנתיות לכל אורך תקופת הלימודים, מימון הריבית ע"י הקרן מבוצע מראש ופריסת התשלומים המוצעת לסטודנט הינה עד חמש שנים (עד 60 תשלומים).

הקרן פועלת בשיתוף פעולה עם מוסדות פיננסיים ותהליך אישור ההלוואה כרוך בהגשת בקשה להצטרפות להסדר המימון ואישור המוסד המלווה. ואינה כרוכה בעלויות הקמת הלוואה ו/או כל תשלום או עמלה לקרן.

Invalid Input Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Website Development : Point.Services